Lösning istället för IPRED!

november 26, 2008

TILL ALLA: Jag jobbar professionellt med affärsmodellering och jag tänker härmed lämna mitt bidrag till hur man kan komma vidare i kriget mellan fildelare och upphovsrättstagare. Kära upphovsrättstagare, jag bjuder på detta material, ni får använda det fritt. Jag lovar att inte läsa av era IP nummer ;). Jag är dock gärna behjälplig om ni vill ha hjälp att vidareutveckla era affärsmodeller men då kanske, och först då, mot någon form av ersättning.

Skall här försöka skapa ett embryo till hur vi kan lösa fildelningsproblematiken:

Distributionsnod för DIGITALT upphovsrättsskyddat material!

Skapa en stiftelse som drivs oberoende eller av nätoperatörer eller STIM eller liknande organisationer eller mix av dessa. Likna denna organisation med hur domänhantering fungerar idag på Internet, dvs ISS för .se domänen. Gärna samma lösning världen över.

Uppgiften för denna organisation är tex att registrera och hantera DIGITALT upphovsrättsskyddat material, lagring av upphovsrättsskyddat material, distribution av DIGITALA kopior av till marknaden som grossist samt fördelning av eventuella intäkter till registrerade ägare av materialet.

För att hanteringen skall bli praktisk är det inte tänkt att denna organisation skall erbjuda material till allmänheten. Det är strikt en grossistverksamhet där marknadsaktörer hämtar originalmaterial för vidare spridning och via distributionsavtal underkastar sig rapporteringsskyldighet (med revisionsrätt) för det material man sprider vidare som används för reglering av ersättning såsom STIM modellen är idag men eftersom detta är helt digitalt kan detta ramverk bli exakt, dvs data kan även för stora volymer regleras ner till enskilda verk, inte som idag via någon godtycklig fördelningsprincip som nuvarande inom STIM.

Prismodellen för ersättning kan idag ske för två typer av distributioner typ buy and lease. Dvs man har en prismodell för om man hyr ut rätten, typ som spotify eller om man överlåter den såsom iTunes, men material skall också kunna vara ersättningsfritt och då måste det också vidare distribueras utan ersättning. Jag är övertygad om att möjligheten att distribuera fritt material väl övervägs av det marknadsvärde en marknadsaktör får för att blanda betal- och ersättningsfritt material, ex Apple appstore

Alla upphovsrättsägare har rätt att registrera upphovsskyddat material för digitalt bruk i organisationen. Ägarna bestämmer också vilket grossistpris detta material skall ha för de två distributionsmodellerna eller om det skall vara fritt. Kanske måste man införa praktiska fasta stafflingar såsom Apple appstore, dvs 1, 2, 5 öre osv per spelning för distribuerad modell och 1, 2, 50, 100 kr för överlåtelsemodellen, samt paketeringar av flera verk till rabatt, ja ni fattar säkert poängen. Kravet för att registrera upphovsrättsskyddat material är att det finns en juridisk motpart och i fallet vid ersättning att denna har ett bolag/f-skattsedel så inte stiftelsen kan hamna i en arbetsgivarsituation.

Finansiering av denna stiftelse kan komma ifrån en liten avgift på kommunikation, exempel någon procent av uppkopplings avgifter. Från en registreringsavgift då man registrerar DIGITALT upphovsskyddat material, en liten avgift i avräkning på ersättning, typ någon procent på utbetalningar till upphovsrättstagarna. Eller en mix av alla nämnda. Stiftelsen skall ju givetvis inte ha ett vinstsyfte utan enbart ta ersättning för sina kostnader..

Marknadsaktörer för DIGITALT upphovsskyddat material!

Dessa kan via avtal hämta material för vidare spridning till marknad. Denna part åtar sig en rapporteringsskyldighet tillbaka över antal spelningar/speltid för respektive verk i den distribuerade modellen, dvs lease. Ta exemplet spotify här eller internetradio för den delen. I den överlåtande modellen, buy, gäller samma för rapportering men då för sålda exemplar, såsom iTunes.

Man kan tänka sig att man tekniskt vid distribution till marknaden stämplar digitala kopior med ett serienummer och data såsom upphovsrättsägare mm för ursprung och att vid lease modellen kanske man kan införa teknik för att stämpla filer med ett utgångsdatum. Detta skulle medföra att man kunde ladda ner filer offline på sin mp3 spelare från en abonnemangstjänst som gällde och kan spelas offline så länge ditt abonnemang är betalt till.

Alla marknadsaktörer som vänder sig till marknaden har fri rätt att sätta sitt eget pris ut på marknaden men dom handlar alla från samma part, dvs distributionsnoden, och för samma pris satt av upphovsrättsägaren. Allt material som finns på noden skall vara tillgängligt för alla marknadsparter. Dock förbinder dom sig att upphovsskyddat material som är satt som kostnadsfritt även vidare distribueras kostnadsfritt eller inte alls.

Marknadsaktörer för ju baserat på grossistpriser paketera tjänster eller kopior på ett lämpligt sätt. I abonnemang eller motsvarande ”skivor”. Exempel kan ju vara ett abonnemangspris för äldre filmer som kanske har ett lägre grossistpris och ett högre för nya och så vidare. Dom får ju hantera upphovsrättsägarnas önskemål på grossistpriser på rätt sätt.

Vad skall finnas tillgängligt?

Allt DIGITALT upphovsskyddat material skall kunna registreras och erbjudas på marknaden. Det gäller musik, böcker/text, filmer, programvara osv. Det skall dock endast täcka DIGITALA kopior. Den befintliga marknaden med fysiska produkter såsom CD, DVD, Blueray, böcker osv hanteras enligt befintliga modeller.

Vilka har/drar nytta av en ovanstående modell?

Egentligen alla som jag ser det. Vi kan med ovan modell fullt dra nytta av det digitala distributionsmediet. Alla aktörer har flexibilitet, liten som stor. Upphovsrättsägare kan vara ett stort skivbolag eller en liten författare, alla har samma möjlighet att nå marknadsaktörer som kan vidare sälja dess verk.

Upphovsrättsägarna får också en möjlighet att själva sätta grossistpriset för att få ersättning för sitt verk för att täcka marknadsföringskostnader, produktion mm grossistpriset kommer ju dock att återspeglas i marknadspris och då marknadsaktörerna alla har tillgång till allt material till samma pris så blir konkurrenssituationen rättvis. Högt grossistpris får ju ett högre marknadspris och måste då konkurrera med lägre prissatta produkter.

Marknadsaktörerna får ju en fördel då de inte behöver teckna avtal med en massa parter för DIGITALT material. Prissättning och tillgänglighet för material för modellen är också transparent och jämbördig samt att dom får möjlighet att paketera och prissätta fritt på marknaden så länge de följer återrapporteringsskyldigheten.

Konsumenten vinner på att dra nytta av den nya distributionstekniken för DIGTALT media och får en garant i distribution i form av distributionsnoden som stiftelse. Man bör också få en mer konkurrensutsatt marknad och vetskap att man faktiskt ger en ersättning till upphovsrättstagaren

Nackdelar?

Här får alla gärna fylla på men ett är ju att man lite ”förstatligar” distributionen. Fast den modellen har ju till visso fungerat ett tag i STIM modellen så den kan fungera.

Det finns ju givetvis inte något hinder för att folk fortfarande fildelar utanför systemet olagligt men med en ovan modell med en kostnadsneutral distributionsmodell i stiftelsen med dess mer transparenta konkurrenssituation blir förutsättningarna stora för priseffektiva alternativ till fildelning samt att transparensen i distribution lättare ger konsumenterna förtroendet att ersättning faktiskt kommer upphovsrättstagarna tillgodo. Om ett ovan system fås att fungera så tror jag att man kan få en mer moralisk diskussion till fildelning utanför ett ovan nämnt system. I alla fall till man kommit vidare i ett större perspektiv kring hur vi skall hantera denna nya teknik med befintlig upphovsrätt.

Upphovsrättstagare har ju givetvis möjlighet att skippa DIGITAL distribution helt, genom att inte registrera sina verk på det sättet. Att bara distribuera i fysisk form. Det är ju deras val, men jag tror att de flesta upphovsrättsägare inte kommer förbise att tillgodose den DIGITALA efterfrågan. Det kommer nog bli uppenbart att man inte kommer att ha råd att stå utanför denna marknad.

PS! Jag skriver DIGITALT för markera att jag avser alla digitala kopior, det som snurrar i bland annat fildelningssystem. Jag skulle gärna se Piratebay som en lågprisaktör i ett ovan system. Ta rollen SBAB hade för att skapa konkurrens på boräntemarknaden.

AB AB AB SVD SVD SVD SVD Sydsvenskan Sydsvenskan

Annonser

4 svar to “Lösning istället för IPRED!”

 1. David hertl Says:

  Hur vore det om du kommenterade innehållet i artikeln.

 2. Mike Says:

  Du käper en hårdisk för att ladda ner.
  Du käper en ipod ett usb minne för filmer och låtar.
  Du käper en ny dator för spelen du laddar ner.
  Bör inte hårdvarumarknaden ge tillbaks lite av det kakan som dom förtjänat tack vare artisternas jobb och nerladdningen??
  Livsmedel är redan märkt md svanen påfågeln sälen delfinen osv osv varför ska det vara någon skillnad på hårdvaran i detta fallet när filnerladdningen i slutändan gynnat teknikbolagen?

  Våran regering har precis öppet visat vilken fashism dom igentligen är och deras människosyn och vad dom tycker om landets integritet.

  Förbannade fashist hycklare till stofiler,

  Arg blir man ju ; )

 3. Mike Says:

  lol du käper menar självklart KÖPER.

 4. Steffo Says:

  Svar till Mike:
  Den kassettavgift vi har idag på lagringsmedia bör försvinna då lagringsmedia kan användas till så mycket annat än att lagra PRIVATkopierat material. Denna avgist tillkom för att upphovsrättstagarna skulle få ersättning för den privata kopieringen som är leglig i Sverige.
  Med ovanståeende modell så behöver inte upphovsrättstagarna plocka in pengar från kassettersättningen då de får in royalties från föreslagen modell. De som inte PRIVATkopierar ska inte behöva betala för ngt de inte utnyttjar.

  I övrigt så tycker jag att modellen ser bra ut till att börja med. Jag har själv varit inne på att det ska finnas en samlingsplats där all digital media finns att få tag i. Som det är idag är det alldeles för många aktörer och man kan inte få tag i allt man vill få tag i till ett vettigt pris.
  Modellen ovan tillåter de som erbjuder bäst vara för bäst pris att gå vinnande ur striden om köparna. T.ex. en populär artist som vill ha för stora ersättningar kan inte konkurrera med sina kollegor som väljer en lägre ersättning då priset hos ngn återförsäljare kommer att vara mer eller mindre utan vinstmarginal för återförsäljaren. På så sätt kommer upphovsrättstagarna konkurrera med varandra om lägre ersättningsnivåer och återförsäljarna kommer konkurrera på försäljningspriset.
  Som jag ser det så är detta en tänkbar början på ett system som kan lösa många, men inte alla, problem som vi har idag. Och som du själv säger så kommer det, med en fungerande markand, att börja handla om moralfrågan i olaglig fildelning och inte som idag att det fildelas olagligt pga att en bra marknadsmodell för digital handel saknas.

  Det jag däremot ifrågasätter är möjligheterna till att fortsätta med DRM på digitala kopior. DRM i sig självt låser användaren till vissa operativsystem och viss typ av hårdvara. Detta är ngt som inte är en bra lösning på problemet.
  Istället bör leasing handla om att man streamar produkten. Musik, tv och film, även böcker, kan funka i leasingsystemet där man bara loggar in till sin marknadsaktör och börjar läsa/lyssna på det man vill, som spotify/webradio med total valmöjlighet vad man vill lyssna på. Tv och film on-demand är ngt vi har redan idag till viss del men även det behöver ingå i en modell liknande den du föreslår.
  DRM ska inte heller få finnas på produkter man köper en digital kopia av. Den kopian ska jag få göra precis vad jag vill med i motsvarighet med det jag får göra när jag köpt produkten fysiskt. Jag får göra hur många PRIVATA kopior jag vill, jag får ta med den till kopisen så han får lyssna, titta på filmen osv, det jag däremot bör avsäga mig rätten till är vidareförsäljning av kopian. Så samma regler som gäller för en köpt fysisk produkt bör gälla för den köpta digitala kopian, bortsett då vissa ej tilläpliga saker.

  Tack för ett bra och kreativt inlägg i debatten.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: